Πρώιμη Κοινωνική Παρέμβαση βασισμένη στο project PACT (Pre-school Autism Communication Trial)

Η μέθοδος PACT είναι μία θεραπευτική παρέμβαση που σχεδιάστηκε από ερευνητές των Πανεπιστημίων Manchester και Newcastle σε συνεργασία με  Ινστιτούτα και Κλινικές. Πρόκειται για μία προσέγγιση με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο που έχει στο κέντρο της την δυάδα γονιού-παιδιού. Ο γονιός παίρνει δηλαδή τον ρόλο του θεραπευτή προκειμένου να ενισχύσει τις κοινωνικές δεξιότητες του παιδιού του. Οι επιστημονικές αρχές του PACT βασίζονται σε έρευνες  που έχουν γίνει στα πεδία της προ-γλωσσικής κατάκτησης, της ανάπτυξης του λόγου και της πραγματολογίας και απευθύνεται σε παιδιά με διαταραχές στην ανάπτυξη του λόγου. Οι παρεμβάσεις γίνονται στους τομείς της μοιρασμένης προσοχής, της προφορικής κατανόησης και της λειτουργικής (με πρόθεση) επικοινωνίας.

Η λογική του PACT βασίζεται σε αποτελέσματα ερευνών που δείχνουν ότι τα παιδιά με ΔΑΦ (Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος) χρειάζονται ένα είδος αλληλεπίδρασης προσαρμοσμένο στο δικό τους ιδιαίτερο στυλ κοινωνικής επικοινωνίας. Η παρέμβαση έγινε σε παιδιά με τυπικό αυτισμό τύπου Kanner όμως έχει σχεδιαστεί για όλα τα μικρά παιδιά (2-6 χρόνων) που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, είτε βρίσκονται σε προ-γλωσσικό στάδιο, είτε στα αρχικά στάδια ανάπτυξης του λόγου.

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να αλλάξει την αλληλεπίδραση στην δυάδα γονιός- παιδί προκειμένου να βελτιωθεί η επικοινωνιακή ικανότητα του παιδιού.  Η εκπαίδευση των γονιών στην μέθοδο PACT γίνεται από ειδικευμένους λογοθεραπευτές και ενθαρρύνει τους γονείς να εφαρμόσουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης που τους προτείνεται, στο παιχνίδι και σε άλλες δραστηριότητες με το παιδί τους στο σπίτι.

Σχετικά με την διάρκεια των αποτελεσμάτων της μεθόδου PACT, ομάδα ερευνητών του Kings College, Λονδίνο, μελέτησε την ύπαρξη ή μη μακροχρόνιας επίδρασης στα αυτιστικά συμπτώματα  καθώς και την ύπαρξη ή μη συνεχούς επίδρασης στην αλληλεπίδραση γονιού-παιδιού.

121 από τους 152 συμμετέχοντες πήραν μέρος, μετά την παρέμβαση,  σε συνεχή αξιολόγηση με διάρκεια 82 μηνών. Σύμφωνα με τo εργαλείο Autism Diagnostic Observation Schedule, υπήρξε βελτίωση  0.64 ακριβώς μετά την παρέμβαση και 0.70 στην συνέχεια, αποτέλεσμα που δείχνει μια γενικότερη μείωση στην σοβαρότητα των αυτιστικών συμπτωμάτων όχι μόνο κατά τη διάρκεια της παρέμβασης αλλά και κατά την περίοδο που την ακολούθησε.

Υπήρξαν επίσης ποιοτικές διαφορές στις μετρήσεις που έγιναν σχετικά με τις πρωτοβουλίες των παιδιών προκειμένου να αλληλεπιδράσουν, δεν υπήρξαν όμως διαφορές στο επίπεδο του λόγου κατά την περίοδο που ακολούθησε της παρέμβασης. Οι ερευνητές κατέληξαν στο ότι πρώτη φορά εμφανίζεται μακράς διάρκειας μείωση των αυτιστικών χαρακτηριστικών σε πρώιμη παρέμβαση που αφορά στο αυτιστικό φάσμα.

Τα αποτελέσματα αυτά είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά τόσο για τις οικογένειες που επηρεάζονται από αυτισμό, όσο και για τους κλινικούς θεραπευτές  και ερευνητές. Οι πολύ θετικές αλλαγές που φαίνεται ότι φέρνει η μέθοδος PACT στα αυτιστικά συμπτώματα και στην ποιότητα επικοινωνίας μεταξύ της οικογένειας και του αυτιστικού παιδιού, δίνει ελπίδες για την κατανόηση της αιτιολογίας του αυτισμού και την πλαστικότητα του εγκεφάλου και υπογραμμίζει για ακόμη μια φορά την σημασία της πρώιμης κοινωνικής παρέμβασης.

Πηγές:

http://research.bmh.manchester.ac.uk/pact/about/

http://www.medscape.com/viewarticle/876485

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s